Thông tin dễ nhớ về thời hạn đăng kiểm ôtô, áp dụng từ 22/3/2023

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 22/03/2023 13:05

Theo Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT, có hiệu lực thi hành từ 22/3/2023, thời hạn đăng kiểm ô tô có nhiều thay đổi theo hướng thuận lợi cho chủ xe.

Thông tin dễ nhớ về thời hạn đăng kiểm ôtô, áp dụng từ 22/3/2023 - Ảnh 1.

Từ 22/3, chủ xe ô tô mới (thuộc diện miễn đăng kiểm lần đầu) đến trung tâm là được cấp giấy chứng nhận, tem đăng kiểm và tự dán tem lên kính xe. Ảnh tư liệu: xe ô tô mới đến đăng kiểm lần đầu tại Trung tâm đăng kiểm 29-03V Hà Nội

Ngày 21/2, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 02/2023//TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 22/3/2023. Sau đây là các điểm nổi bật của quy định mới:

Điều kiện thủ tục đối với xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu:

Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc "Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu" hoặc "Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu";

Có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm);

Khi làm thủ tục kiểm định lần đầu cho xe mới: chủ xe không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm, mà chỉ cần mang hồ sơ (giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe ); Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý); Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo; Bản cà số khung, số động cơ của xe đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư). Sau khi hoàn thành thủ tục, trung tâm đăng kiểm cấp chứng nhận đăng kiểm và tem đăng kiểm để chủ xe tự dán lên kính xe.

Kéo dài thời hạn chu kỳ đăng kiểm xe ô tô đang lưu hành:

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu

kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 07 năm

36

(Trước đây là 30)

24

(Trước đây là 18)

1.2

Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm

(Trước đây là sản xuất trên 07 năm đến 12 năm)

12

1.3

Sản xuất trên 20 năm

(Trước đây là sản xuất trên 12 năm)

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 05 năm

06

2.3

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

3.1

Thời gian sản xuất đến 05 năm

24

12

3.2

Thời gian sản xuất trên 05 năm

06

3.3

Có cải tạo

12

06

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

06

4.3

Có cải tạo

12

06

5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).

03

Thông tin dễ nhớ về thời hạn đăng kiểm ôtô, áp dụng từ 22/3/2023 - Ảnh 3.

Xe ô tô chở người đến 9 chỗ mà không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm được kéo dài thời hạn chu kỳ đăng kiểm thêm 6 tháng; còn xe đã sản xuất từ trên 7 năm đến 20 năm có thời hạn đăng kiểm 12 tháng/lần

Một số trường hợp xe mất giấy, tem kiểm định được cấp lại mà không cần đưa xe đi đăng kiểm

Theo quy định trước đây, các xe mất, hư hỏng giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định bị thì đều phải đưa xe đi kiểm định mới được cấp lại giấy, tem kiểm định. Tuy nhiên, từ ngày 22/3/2023, một số trường hợp xe bị mất, hư hỏng giấy, tem kiểm định được cấp lại giấy tờ này mà không cần đưa xe đi đăng kiểm.

Cụ thể: xe thuộc đối tượng miễn đăng kiểm lần đầu, nếu bị mất, hỏng giấy, tem kiểm định thì chủ xe chỉ cần đến trung tâm đăng kiểm khai báo theo mẫu chung để được cấp lại. Trong vòng 7 ngày làm việc sẽ được cấp lại, song lưu ý chỉ được cấp lại 1 lần duy nhất.

Xe thuộc đối tượng miễn đăng kiểm lần đầu, nếu thông tin trên giấy, tem kiểm định sai lệch so với thông tin của xe thì chủ xe đến đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu để được cấp lại.

Thông tin dễ nhớ về thời hạn đăng kiểm ôtô, áp dụng từ 22/3/2023 - Ảnh 4.

Xe ô tô kinh doanh vận tải (biển vàng) được cấp giấy chứng nhận, tem đăng kiểm loại khác so với xe không kinh doanh vận tải

Cấp riêng tem cho xe kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải

Giấy chứng nhận, Tem kiểm định cấp cho xe cơ giới phải có cùng một số seri, được in từ chương trình quản lý kiểm định trên phôi do Cục Đăng kiểm VN thống nhất phát hành, có nội dung phù hợp với Hồ sơ phương tiện và dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định.

Xe được khai báo có kinh doanh vận tải (biển số màu vàng) được cấp loại giấy, tem kiểm định riêng; xe khai báo không kinh doanh vận tải (biển số có màu khác với màu vàng) được loại riêng.

Kiểm định tại chỗ cho xe hoạt động ngoài đảo; xe phòng chống dịch

Cùng với trường hợp xe ô tô mới được miễn kiểm định lần đầu, 2 trường hợp xe được kiểm định ngoài trung tâm đăng kiểm gồm: xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định; xe cơ giới không thể di chuyển đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định (xe cơ giới không tham gia giao thông đường bộ; xe hoạt động tại: các vùng đảo không có đơn vị kiểm định; các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng; hoạt động trong khu vực hạn chế như cảng, mỏ, công trường; đang thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (phòng chống thiên tai, dịch bệnh).