Hôm nay bắt đầu miễn đăng kiểm ôtô mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm xe đang lưu hành

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 22/03/2023 08:46

Theo thông tư của Bộ GTVT, từ hôm nay (22/3), xe ô tô mới và chưa qua sử dụng được miễn đăng kiểm lần đầu, nới thời hạn chu kỳ xe đang lưu hành.

Chính thức miễn đăng kiểm cho ôtô mới, xe đang lưu hành có chu kỳ đăng kiểm dài hơn - Ảnh 1.

Từ ngày 22/3/2023, áp dụng quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe ô tô mới và kéo dài thời hạn đăng kiểm cho một số loại xe ô tô đang lưu hành

Theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được Bộ GTVT ban hành theo quy trình, thủ tục rút gọn và có hiệu lực từ 0h ngày 22/3/2023) xe ô tô sản xuất mới và chưa qua sử dụng được miễn kiểm đăng kiểm lần đầu; một số loại xe ô tô đang lưu hành được kéo dài thời hạn chu kỳ đăng kiểm so với trước đây.

Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục của 18 điều và 19 phụ lục so với Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Trong đó có 2 nội dung đáng chú ý là:

Miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ; được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện.

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới theo hướng tăng thời gian chu kỳ kiểm định.

Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được: Miễn kiểm định chu kỳ đầu tiên và tăng chu kỳ kiểm định đầu tiên từ 30 tháng lên 36 tháng; Xe có thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ kiểm định tăng từ 18 tháng lên 24 tháng;

Xe có thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 12 tháng; Xe có thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng;

Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ: Miễn kiểm định chu kỳ đầu tiên và tăng chu kỳ kiểm định đầu tiên từ 18 tháng lên 24 tháng; Xe có thời gian sản xuất đến 5 năm có chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng; Xe có thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng;

Nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.

Về thủ tục, Thông tư trên cũng điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm thiểu thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp...

Theo Cục Đăng kiểm VN, năm 2023 sẽ có khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu. Còn số xe được giãn chu kỳ kiểm định khi thông tư có hiệu lực là khoảng 3.073.629 xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận