Từ ngày 25/1 bắt đầu thu phí thử nghiệm khí thải xe dưới 7 chỗ

Từ ngày 25/1 bắt đầu thu phí thử nghiệm khí thải xe dưới 7 chỗ

Từ ngày 25/1, các dòng xe hơi dưới 7 chỗ sẽ phải trả phí thử nghiệm khí thải theo quy định ghi rõ trong Thông tư 199.