Thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước 30/4/2023

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/09/2022 16:50

Dự án sẽ hoàn thành xử lý nền đất yếu trước ngày 31/12/2022; Hoàn thành móng cấp phối đá dăm trước ngày 28/2/2023; Thảm bê tông nhựa và thông xe trước ngày 30/4/2023.

Thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước 30/4/2023 - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Theo thông tin từ Bộ GTVT, đến nay, mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trên tuyến chính đã được bàn giao 22,97km (đạt 100%), hiện còn vướng mắc khoảng 0,18km ở phạm vi các nút giao.

Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tiểu dự án GPMB để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2022.

Về công tác triển khai thi công, Bộ GTVT cho biết, dự án có 3 gói thầu xây lắp. Lũy kế sản lượng thực hiện đạt khoảng 48,51% giá trị các hợp đồng.

Đề cập đến các khó khăn, vướng mắc của dự án, Bộ GTVT cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng và tích cực trong công tác GPMB nhưng vẫn còn mặt bằng các nút giao phía tỉnh Vĩnh Long chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của dự án.

"Giá cả vật liệu leo thang trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng đến khả năng huy động tài chính của các nhà thầu, dẫn đến tiến độ thi công chưa đạt theo kế hoạch", Bộ GTVT nêu rõ.

Liên quan đến các mốc tiến độ thực hiện trong thời gian tới, Bộ GTVT cho biết, phần đường của dự án sẽ hoàn thành xử lý nền đất yếu trước ngày 31/12/2022; Hoàn thành móng cấp phối đá dăm trước ngày 28/2/2023; Thảm bê tông nhựa và thông xe trước ngày 30/4/2023. Riêng phần cấu trên tuyến, các nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến trước ngày 30/9/2022.

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài khoảng 22,97 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long (12,53 km) và Đồng Tháp (10,44 km). Quy mô đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh gồm 6 làn xe, nền đường 32,25m; Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17m.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.826,23 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện trong 2 năm (khởi công năm 2021, hoàn thành năm 2023).
Ý kiến của bạn

Bình luận