Tổng công ty Đường sắt yêu cầu kiểm tra quá trình đấu thầu mua sắm thiết bị đường sắt

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường sắt 22/09/2022 15:57

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT ĐSVN) yêu cầu rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng đường sắt tại Nghệ Tĩnh, Quảng Bình.

Rà soát, kiểm tra quá trình bảo dưỡng hạ tầng đường sắt tại Nghệ Tĩnh, Quảng Bình - Ảnh 1.

TCT ĐSVN yêu cầu rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng đường sắt tại Nghệ Tĩnh, Quảng Bình (Ảnh minh họa)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại các Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Quảng Bình làm rõ về vật tư chủ yếu trong bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Văn bản cho biết, TCT ĐSVN nhận được báo cáo về việc mua sắm vật tư chủ yếu trong bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022 của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh và Công ty CP Đường sắt Quảng Bình.

Theo TCT ĐSVN, việc triển khai gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh và Công ty CP Đường sắt Quảng Bình được thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng với phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

"Tuy nhiên, một số nội dung trong đánh giá hồ sơ chưa được xem xét, yêu cầu làm rõ để thống nhất trong đánh giá giữa quy định yêu cầu trong E-HSMT (hồ sơ mời thầu qua mạng), đề xuất E-HSDT (hồ sơ dự thầu qua mạng)", văn bản của TCT ĐSVN nêu.

Cụ thể, TCT ĐSVN cho biết, đối với gói thầu do Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư, chưa cẩn trọng để yêu cầu cung cấp bổ sung hồ sơ về năng lực kinh nghiệm. Đồng thời chưa cẩn trọng để yêu cầu làm rõ về nhân sự (thời gian công tác, bằng cấp), về kỹ thuật (độ cứng mặt lăn của ray, thời gian ủy quyền của nhà sản xuất).

Đối với gói thầu do Công ty CP Đường sắt Quảng Bình làm chủ đầu tư, chưa cẩn trọng để yêu cầu làm rõ về nhân sự (thời gian công tác, bằng cấp), về kỹ thuật (độ cứng mặt lăn của ray, thời gian ủy quyền của nhà sản xuất), về hợp đồng tương tự (thiếu hóa đơn đối với hợp đồng hoàn thành để chứng minh). Đồng thời chưa tuân thủ mẫu báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia; chưa đăng tải báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia.

Trên cơ sở đó, TCT ĐSVN yêu cầu người đại diện phần vốn của TCT ĐSVN tại các Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Quảng Bình phối hợp với công ty thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu (Điều 73, Điều 74, Điều 75), rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện gói thầu nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định.

Cùng với đó, người đại diện phần vốn của TCT ĐSVN tại các Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Quảng Bình chịu trách nhiệm đối với sai sót (nếu có) làm ảnh hưởng đến tính minh bạch trong đấu thầu, chất lượng mua sắm và tiến độ cung cấp vật tư chủ yếu trong bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022 theo hợp đồng giữa TCT ĐSVN và Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Quảng Bình.

Ý kiến của bạn

Bình luận