Đại học Giao thông Vận tải tuyển 5.700 chỉ tiêu

Đại học Giao thông Vận tải tuyển 5.700 chỉ tiêu

Năm học 2020-2021, Đại học Giao thông Vận tải tuyển 5.700 sinh viên ở 30 ngành, chuyên ngành theo ba phương thức xét tuyển.