Phát hiện gần 100 xe "luồng xanh" vi phạm, đề nghị thu mã QR code

Phát hiện gần 100 xe "luồng xanh" vi phạm, đề nghị thu mã QR code

Trong quá trình lực lượng tuần tra kiểm soát đã phát hiện một số phương tiện có giấy nhận diện mã QR code sai quy định nên TP.HCM đề nghị thu hồi.

Giao thông 24h