Thu nhập người Việt tăng sau khi rà soát GDP

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Thị trường 17/12/2019 09:57

Quy mô GDP sau khi đánh giá lại giai đoạn 2010-2017 tăng bình quân thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố. Thu nhập bình quân năm 2017 cũng tăng lên gần 3.000 USD/người/năm.

ZNS_7799_zing
GDP bình quân đầu người bình quân tăng lên mức 66,8 triệu đồng, tương đương 2.985 USD. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáng 13/12, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010-2017.

Theo cơ quan thống kê, quy mô GDP Việt Nam sau khi đánh giá lại giai đoạn 2010-2017 tăng bình quân thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố, tương ứng tăng 935.000 tỷ đồng/năm.

Trong đó, năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3% và năm 2015 có tỷ lệ tăng thấp nhất là 23,8%. Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng (số đã công bố trước đây là 5 triệu tỷ đồng).

Về khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản sau khi đánh giá lại tăng thêm 25.000-46.000 tỷ đồng mỗi năm, tương ứng tăng 5,4-6,2% so với số đã công bố.

Khu vực công nghiệp và xây dựng bình quân năm tăng 211.000-555.000 tỷ đồng. Khu vực dịch vụ tăng cao nhất từ 316.000 tỷ đồng đến 615.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bình quân mỗi năm giai đoạn 2010-2017 so với số đã công bố, cơ cấu giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GDP giảm từ 17,4% xuống còn 14,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 33% lên 34,8%; khu vực dịch vụ tăng từ 39,2% lên 41,2%.

“Tốc độ tăng GDP hàng năm trong giai đoạn 2011-2017 tăng nhẹ, phù hợp với xu hướng tăng trưởng công bố hàng năm, mỗi năm tăng 0,13-0,48 điểm phần trăm, trong đó năm 2016 tăng cao nhất với 0,48 điểm phần trăm”, Tổng cục Thống kê đánh giá.

Quy mô nền kinh tế thay đổi nên một số chỉ tiêu kinh tế có sự biến động. Đáng chú ý, GDP bình quân đầu người bình quân tăng lên mức 66,8 triệu đồng, tương đương 2.985 USD. Mức cũ là 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD/người/năm.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước so với GDP bình quân 23,2%/năm (số đã công bố là 29,1%/năm); tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP giảm bình quân 1,2%/năm; tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010-2017 giảm khoảng 11,6%/năm.

Cơ quan thống kê cũng chỉ ra 5 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thay đổi quy mô GDP. Có 4 nhóm nguyên nhân làm tăng quy mô GDP là: Bổ sung thông tin từ tổng điều tra; bổ sung thông tin từ hồ sơ hành chính; cập nhật lý luận mới hệ thống tài khoản quốc gia 2008; rà soát, cập nhật lại phân ngành kinh tế là các yếu tố làm tăng quy mô GDP.

Cùng với đó, có 1 nhóm nguyên nhân làm giảm quy mô GDP là việc cập nhật cơ cấu kinh tế làm thay đổi hệ số chi phí trung gian và chỉ số giá của cả nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận