Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài bảo vệ cốt thép bằng vữa cường độ cao cốt sợi thép đến khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép thường

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 17/12/2019 04:39

Bài báo thể hiện nghiên cứu ảnh hưởng của vữa cường độ cao cốt sợi thép đến khả năng bảo vệ cốt ...

 

TS. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

KS. VÕ THANH QUÂN 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
9a

 

10a
11a
12a
13a
14a
15a
Ý kiến của bạn

Bình luận