Thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
17/09/2018 07:25

Sửa đổi bổ sung thông tư số 50/2016/TT - BGTVT quy đinh thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

 

Thanh-tra-Cuc-Hang-hai-Viet-Nam-VNF
ảnh minh họa

Ngày 31/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Theo đó, Thông tư sửa đổi khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Cụ thể, sửa đổi về quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. Trong đó, có yêu cầu 01 bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu, bản sao có chứng thực (nộp qua bưu điện) đối với Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài) hoặc hợp đồng thuê tàu giữa chủ tàu nước ngoài với pháp nhân Việt Nam, Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trong trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thì thành Thông tư.

Toàn văn Thông tư xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận