Thủ tướng đồng ý xây dựng sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP

Hàng không 20/12/2021 22:19

Hôm nay (20/12), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức PPP.

 

sbquangtri
Phối cảnh sân bay Quảng Trị

 Theo Quyết định của Thủ tướng, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội; đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng - an ninh của khu vực Trung bộ nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.

Sân bay được xây dựng tại huyện Gio Linh, cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm.

Trong giai đoạn 1, sẽ xây dựng các công trình cơ bản của CHK Quảng Trị đạt tiêu chuẩn CHK cấp 4C và sân bay quân sự cấp II theo quy hoạch và đạt công suất theo dự báo khai thác của CHK đạt khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Giai đoạn 2, đầu tư hạ tầng khu phục vụ mặt đất tại cảng hàng không năm 2029; Mở rộng nhà ga hành khách năm 2047 đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách; Mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khai thác khoảng 13.700 tấn/năm, đợt 2 năm 2059 với công suất khai thác khoảng 25.500 tấn/năm.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 50 năm. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng từ năm 2021 - 2024; thời gian thực hiện đầu tư xây dựng 22 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Dự kiến được đầu tư theo hình thức PPP.

Trong đó, dự án thành phần 1 (Giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ quan Nhà nước tại Cảng hàng không) thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Dự án thành phần 2 (xây dựng Cảng hàng không), thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 2 giai đoạn là 5.822,9 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 2.913,6 tỷ đồng bao gồm: Vốn do Nhà đầu tư huy động 2.680,5 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu là 380 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 2.300,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư là 233,103 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 dự kiến cần 2.909,3 tỷ đồng, bao gồm vốn Nhà đầu tư 2.829,6 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu là 1.080,1 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 1.749,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách Nhà nước là 79,7 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ: UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, chủ trương đầu tư được duyệt và các quy định có liên quan.

Tỉnh Quảng Trị cũng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; Bảo đảm cân đối, bố trí đủ, kịp thời vốn ngân sách tham gia Dự án; Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc bảo đảm các vấn đề an ninh, quốc phòng; Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với nhà ga hàng không dân dụng theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (bao gồm đầu tư theo phương thức đối tác công tư) và cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành, thực hiện theo dõi, kiểm tra việc tiếp thu, giải trình đối với các nội dung tại Báo cáo kết quả thẩm định.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận