Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tiêm cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi

Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tiêm cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, lưu động, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời,...

Xã hội