Đổ đất bức tử cầu Đạ K'Nàng: Cơ quan chức năng xử lý thế nào?

Đổ đất bức tử cầu Đạ K'Nàng: Cơ quan chức năng xử lý thế nào?

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng hành lang an toàn công trình cầu Đạ K'Nàng.

Pháp luật giao thông