Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

Khác với hoạt động chất vấn tại kỳ họp trước theo nhóm vấn đề đang nổi lên, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành theo 10 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV.

Chính trị