Thanh tra giao thông Hà Nội: Nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thanh tra giao thông Hà Nội: Nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa và giao dịch quốc tế. Vì thế, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông) Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhiệm vụ lớn, đi kèm với những khó khăn, thách thức trước đại dịch Covid -19 diễn ra phức tạp, nhưng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”.