Thực trạng đội tàu biển Việt Nam nhìn từ năng lực sản xuất

Diễn đàn khoa học 30/12/2020 06:57

Việt Nam hiện đang xếp thứ 30 thế giới về qui mô đội tàu biển, liên tục nhiều năm nằm trong Danh sách trắng của TOKYO MOU.


 

TS. NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG; ThS. LÊ TRANG NHUNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Năng suất phương tiện của đội tàu biển Việt Nam và đội tàu biển thế giới

 

Việt Nam hiện đang xếp thứ 30 thế giới về qui mô đội tàu biển, liên tục nhiều năm nằm trong Danh sách trắng của TOKYO MOU. Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của đội tàu biển Việt Nam hầu như không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, thậm chí đang ngày càng gặp nhiều khó khăn. Điều này làm suy yếu các doanh nghiệp vận tải biển dẫn đến nguy cơ không thực hiện được mục tiêu phát triển vận tải biển đã được đề ra, đòi hỏi có các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa từ Chính phủ.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận