Nhìn thẳng sự thật để phát triển đội tàu biển quốc tế của Việt Nam

Nhìn thẳng sự thật để phát triển đội tàu biển quốc tế của Việt Nam

Tiềm năng rất lớn, tuy nhiên các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam phát triển, hoạt động chưa xứng tầm với vai trò và vị thế của quốc gia.

Hàng hải
Thực trạng đội tàu biển Việt Nam nhìn từ năng lực sản xuất

Thực trạng đội tàu biển Việt Nam nhìn từ năng lực sản xuất

Việt Nam hiện đang xếp thứ 30 thế giới về qui mô đội tàu biển, liên tục nhiều năm nằm trong Danh sách trắng của TOKYO MOU.

Diễn đàn khoa học
Thực trạng đội tàu vận chuyển hàng hóa ngoại thương Việt Nam

Thực trạng đội tàu vận chuyển hàng hóa ngoại thương Việt Nam

Hiện nay, ngoại thương đường biển là phương thức ngoại thương chủ yếu trên thế giới với ưu điểm vượt trội về khối lượng hàng hóa.

Diễn đàn khoa học
Cách nào để đội tàu biển giành thị phần và không thua trên sân nhà?

Cách nào để đội tàu biển giành thị phần và không thua trên sân nhà?

Doanh nghiệp vận tải biển nước ta khó “chen chân” giành lại thị phần vận tải khi phải cạnh tranh với đội tàu thế hệ mới của các nước trên thế giới.

Doanh nghiệp