Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép, dân kêu cứu

Thủy điện Plei Kần tích nước trái phép, dân kêu cứu

Thủy điện Plei Kần ở tỉnh Kon Tum bất chấp cảnh báo của chính quyền liên tục tích nước trái phép để chuyên gia Trung Quốc vận hành kỹ thuật gây ngập lụt diện rộng ảnh hưởng đời sống người dân địa phương.

Xã hội