Nghệ An: Hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác tuyến đường hơn 58km qua huyện Kỳ Sơn

Nghệ An: Hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác tuyến đường hơn 58km qua huyện Kỳ Sơn

Đây là dự án giao thông trọng điểm mang tính đột phá, ngoài việc góp phần bảo vệ an ninh biên giới.

Đường bộ