Tiến độ 11 dự án cao tốc Bắc Nam

Giao thông 24h 09/12/2019 05:29

Trong 11 dự án cao tốc Bắc Nam, 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ đấu thầu chọn chủ đầu tư trong 2020.

 

CaoTocBN-01-1575531066
 
Ý kiến của bạn

Bình luận