Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
04/12/2019 09:25

Tuyến cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia được chia làm 11 dự án, trong đó 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Hiện nay, Bộ GTVT đang tập trung chỉ đạo các ban QLDA, các địa phương nơi dự án đi qua để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao cho nhà thầu thi công. Ban QLDA 2 được Bộ GTVT giao dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn. Dự án đang tập trung huy động nhân lực, phối hợp với địa phương gấp rút để sớm hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

 

dnqn

Phấn đấu tháng 5/2020 bàn giao hết mặt bằng

Dự án thành phần đoạn QL45 - Nghi Sơn có điểm đầu (km337+000) sau vị trí giao cắt đường Nghi Sơn - Thọ Xuân thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối (km380+000) tại nút giao với đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, với chiều dài tuyến khoảng 43,28km.

Thời gian qua, tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm, quyết liệt chỉ đạo trong công tác triển khai thực hiện GPMB ngay từ khi dự án được Bộ GTVT có quyết định phê duyệt. UBND tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện. Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Nông Cống và Tĩnh Gia thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành cập nhật nhu cầu sử dụng đất của dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của địa phương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt trên, huyện Tĩnh Gia đã bàn giao cọc trên địa bàn của 4/4 xã (Phú Sơn, Phú Lâm, Tùng Lâm và Tân Trường), tương đương 15,08km/15,08km, đạt 100%. Huyện Nông Cống đã bàn giao cọc trên địa bàn của 14/14 xã (Tân Phúc, Tân Khang, Trung Chính, Trung Thành, Tế Thắng, Tế Lợi, Minh Nghĩa, Vạn Thiện, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Công Bình, Yên Mỹ và Trường Minh) tương đương 28,2/28,2km, đạt 100%. Như vậy, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao được 43,28/43,28km, đạt 100%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, các hội đồng GPMB và tái định cư phối hợp với Ban QLDA 2 xây dựng kế hoạch và tiến độ, rà soát, cập nhật khối lượng GPMB ngoài thực địa theo phương án tổng thể đã được phê duyệt; xác định nhu cầu phải tái định cư, số hộ phải tái định cư tập trung, các công trình công cộng phải di dời, diện tích đất phải thu hồi...; đẩy nhanh công tác trích đo, triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, phê duyệt và chi trả kinh phí bồi thường.

Song song với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các UBND các huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa của tuyến đường cao tốc; chính sách pháp luật trong bồi thường GPMB. Đến nay, các hội đồng GPMB đã tiến hành tuyển chọn xong đơn vị tư vấn đo đạc, kiểm đếm; đang tiến hành công tác trích đo, trích lục bản đồ; đang tiến hành kiểm kê đất đai, hoa màu, vật kiến trúc và áp giá bồi thường. Trên cơ sở chấp thuận về vị trí các khu tái định cư của UBND tỉnh, các hội đồng đang tiến hành khảo sát, lập phương án cho các khu tái định cư; tiến hành rà soát và lập phương án di dời các công trình công cộng liên quan.

Để đáp ứng tiến độ GPMB theo kế hoạch đề ra và bàn giao mặt bằng sạch, ngày 17/9/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc triển khai công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB với mốc thời gian: tổ chức bàn giao mặt bằng phần đất nông nghiệp trước ngày 31/12/2019; hoàn thành công tác di dời các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, khu tái định cư tập trung trước ngày 20/4/2020; tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng phần đất ở trước ngày 25/4/2020.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2019 được giao là 359,546 tỷ đồng, trong đó: chi phí thiết kế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra và rà phá bom mìn là 70,546 tỷ đồng; GPMB là 289 tỷ đồng (Nông Cống 147,39 tỷ đồng và Tĩnh Gia 141,61 tỷ đồng). Tính đến thời điểm cuối tháng 10, Ban QLDA 2 đã giải ngân 39,141 tỷ đồng/70,546 tỷ đồng, đạt 55% (tạm ứng hợp đồng tư vấn thiết kế kỹ thuật, rà phá bom mìn) và đã có kế hoạch giải ngân trong tháng 11/2019. 

Đối với giải ngân GPMB, huyện Tĩnh Gia đã tiến hành giải ngân 7,499 tỷ đồng/141,61 tỷ đồng cho công tác thực hiện quản lý mốc giới, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự phục vụ công tác kiểm kê và chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính và trích chi phí Hội đồng GPMB các xã. Huyện Nông Cống tiến hành giải ngân khoảng 4,1 tỷ đồng/147,39 tỷ đồng, trong đó tạm ứng 250 triệu đồng cho tư vấn đo đạc, kiểm đếm, trích chi hoạt động và chi trả cho 67 hộ thuộc xã Trường Minh.

Để công các GPMB được đẩy nhanh, Ban QLDA 2 đang tập trung nhân lực, phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh thực hiện công tác GPMB, cố gắng phấn đấu trong năm 2019 sẽ thực hiện tối thiểu 60% diện tích GPMB cho dự án để có thể triển khai thi công (100% mặt bằng sạch) vào khoảng tháng 4/2020 theo đúng dự kiến

Ý kiến của bạn

Bình luận