CSGT dùng ống thổi một lần khi đo nồng độ cồn

CSGT dùng ống thổi một lần khi đo nồng độ cồn

Cục CSGT yêu cầu mỗi ống thổi đo nồng độ cồn chỉ sử dụng một lần, sau đó thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Giao thông 24h