BMW và Toyota được tìm kiếm nhiều nhất trên Google

BMW và Toyota được tìm kiếm nhiều nhất trên Google

Thay phiên nhau dẫn đầu về số lượng tìm kiếm nhiều nhất trên Google, BMW và Toyota thêm một lần hoán đổi vị trí trong năm 2020.

Văn hóa