Tài xế container được trả lại 12 triệu đồng tiền đền bù thừa

Tài xế container được trả lại 12 triệu đồng tiền đền bù thừa

Nhận lại 12 triệu đồng tiền đền bù thừa sau va chạm do mình gây ra, tài xế container rất cảm kích và cho rằng xã hội còn rất nhiều người tử tế.

Xã hội