Tính toán hệ dây neo chịu tải trọng động bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Diễn đàn khoa học 28/04/2021 14:45

Hệ dây neo được sử dụng để giữ vị trí của các công trình nổi: ụ nổi, bến nổi, giàn khoan, kho chứa dầu, sà lan phục vụ thi công


 

PGS. TS. ĐÀO VĂN TUẤN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

dao van tuan-1
dao van tuan-1

 

TÓM TẮT: Nội dung bài báo trình bày tính toán lực căng dây neo chịu tác động của tải trọng động bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
TỪ KHÓA: Dây cáp, cáp neo, xích neo, thiết bị neo, công trình biển, phương pháp phần tử hữu hạn.
ABSTRACT: Content of the paper presents the calculation of tension of anchors affected by dynamic load by the finite element method.
KEYWORDS: Cable, anchor chain, morring line, caternary, marine construction.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận