Tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu thế nào?

Bạn đọc 08/07/2020 07:16

Hiện nay, trong công tác tính toán thiết kế trụ cầu ở Việt Nam, lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu được tính toán chủ yếu dựa trên Tiêu chuẩn 22TCN-272-05 (hoặc 22TCN 18-79), trong đó lực va xô tàu thuyền thường tính toán trên cơ sở tùy thuộc từng cấp sông thông thuyền để lựa chọn lực va xô tàu thuyền.


48-52

Giao diện chính của Chương trình tính toán

Hiện nay, trong công tác tính toán thiết kế trụ cầu ở Việt Nam, lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu được tính toán chủ yếu dựa trên Tiêu chuẩn 22TCN-272-05 (hoặc 22TCN 18-79), trong đó lực va xô tàu thuyền thường tính toán trên cơ sở tùy thuộc từng cấp sông thông thuyền để lựa chọn lực va xô tàu thuyền. Điều này dẫn đến lực va xô lực chọn tính toán có thể thừa hoặc thiếu so với điều kiện làm việc thực tế của trụ cầu. Phương pháp tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông (dựa trên AASHTO LRFD từ 2007) dựa trên phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy về khả năng sụp đổ của trụ cầu dưới tải trọng va xô đã được đưa vào trong tiêu chuẩn thiết kế cầu mới nhất TCVN 11823:2017. Phương pháp này được chứng minh là cho kết quả tin cậy, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế về điều kiện của khu vực xây dựng cầu. Tuy vậy, việc áp dụng phương pháp tính toán này khá phức tạp, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng phương pháp tính toán này còn chưa phổ biến trong công tác tính toán thiết kế cầu ở Việt Nam hiện nay. Bài báo trình bày một chương trình tính toán cơ bản, làm công cụ cho phép hỗ trợ công tác tính toán lực va xô trụ cầu theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy trong TCVN 11823:2017. ThS. NCS. NGUYỄN MẠNH HẢI - Trường Đại học Giao thông vận tải

Nội dung bài khoa học tại đây.

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận