TNGT giảm mạnh tháng thứ 8 liên tục từ đầu năm

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
25/08/2020 18:16

TNGT liên tục giữ mức giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương xuyên suốt 8 tháng qua.

 

TVU06883
Trong 8 tháng đầu năm, TTATGT chuyển biến rất tích cực, trong đó, TNGT liên tục giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 8, toàn quốc xảy ra 1.174 vụ, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (-22,3%), giảm 78 người chết (-12,4%), giảm 249 người bị thương (-22,11%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 671 vụ, làm chết 537 người, bị thương 378 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 112 vụ (-14,3%), giảm 72 người chết (-11,82%), giảm 71 người bị thương (-15,81%). Trên đường sắt, xảy ra 15 vụ, làm chết 10 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-21,05%), giảm 9 người chết (-47,37%), sô người bị thương không thay đổi (5/5). 

Trên đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 1 vụ (-16,67%), tăng 2 người chết (200%), giảm 2 người bị thương (-66,67%). Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (2/2), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).   

Đối với va chạm giao thông, trong tháng 8 xảy ra 481 vụ, làm bị thương nhẹ 493 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 220 vụ (-31,38%), giảm 176 người bị thương nhẹ (-26,31%).

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ TNGT, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người. So với 8 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.161 vụ (-19,07%), số người chết giảm 754 người (-14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (-21,66%).

Ý kiến của bạn

Bình luận