Toàn cảnh 3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị hoàn thành

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/01/2023 16:31

Theo Bộ GTVT, đối với 3 dự án kế hoạch hoàn thành vào ngày 30/4/2023 sản lượng trung bình đạt 78,2% giá trị hợp đồng.

Toàn cảnh 3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị hoàn thành - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Theo tin từ Bộ GTVT, trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 (dài 653km), đến nay, đã có hai dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2km) và Cam Lộ - La Sơn (dài 98,3km) hoàn thành đưa vào khai thác. Còn lại, 9 dự án đang tiếp tục triển khai thi công. 

Tính đến ngày 16/1/2023, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đạt khoảng 36.492,31/57.756,44 tỷ đồng, tương đương 63,2% giá trị hợp đồng. Trong đó, 3 dự án kế hoạch hoàn thành ngày 30/4/2023 sản lượng trung bình đạt 78,2% giá trị hợp đồng; 4 dự án hoàn thành quý III và quý IV năm 2023 sản lượng trung bình đạt 63,4% giá trị hợp đồng; Còn lại 2 dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 29,7% giá trị hợp đồng.

Thông tin về 3 dự án kế hoạch hoàn thành ngày 30/4/2023, Bộ GTVT cho biết, đối với dự án thành phần đoạn Mai Sơn - QL45 (dài 63,37km, TMĐT: 12.111 tỷ đồng), lũy kế sản lượng đạt 6.041,721/7.237,14 tỷ đồng (83,48% giá trị hợp đồng).

Trong đó, gói 10-XL đạt 90,3%, gói 11-XL đạt 89,2%, gói 12-XL đạt 82,2%, gói 13-XL đạt 89,0%, gói 14-XL đạt 74,3%. Lũy kế giải ngân xây lắp đạt 6.159,011/7.237,14 tỷ đồng (85,1% giá trị hợp đồng).

Toàn cảnh 3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị hoàn thành - Ảnh 2.

Nhiều đoạn tuyến thuộc cao tốc Mai Sơn - QL45 đã được lắp đặt dải phân cách, hộ lan,...

Dự án đã đắp nền đường K95 đạt 95,7% (trong đó tuyến chính đạt 100%); đắp nền đường K98 đạt 85,6%; móng cấp phối đá dăm đạt 84,6%; móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng đạt 82,4%; bê tông nhựa rộng đạt 73,4%; bê tông nhựa lớp C19 đạt 55,2%; bê tông nhựa lớp C12,5 đạt 47,2%.

Các công trình cầu đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới, đang thi công kết cấu phần trên, tổng sản lượng cầu đạt 89,5% hợp đồng; các công trình hầm đã hoàn thành 1 hầm, còn lại 1 hầm đang hoàn thiện hệ thống SCADA và chiếu sáng ngoài hầm, tổng sản lượng hầm đạt 95,7% hợp đồng.

Đối với dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8km, TMĐT: 10.853,9 tỷ đồng), lũy kế sản lượng đạt 4.445,87/6.267,37tỷ đồng (đạt 70,94% giá trị hợp đồng). Trong đó, gói XL1 đạt 86,22%; gói XL2 đạt 61,41%; gói XL3 đạt 64,83%; gói XL4 đạt 66,46%. Lũy kế giải ngân xây lắp đạt 4.288,62/6.267,37 tỷ đồng (đạt 67,5% giá trị hợp đồng).

Toàn cảnh 3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị hoàn thành - Ảnh 3.

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dự án đã tiến hành đào đá nền đường đạt 100%; đắp nền đường đạt 86,6% (trong đó tuyến chính đạt 100%); đắp nền đường đạt 100%; móng cấp phối đá dăm đạt 98,8%; móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng đạt 94,57%; bê tông nhựa rỗng đạt 87,9%; bê tông nhựa C19 đạt 59,35%; bê tông nhựa C12,5 đạt 14,71%; thi công cầu đạt 75% giá trị hợp đồng.

Cuối cùng, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99km, TMĐT: 12.577,5 tỷ đồng), lũy kế sản lượng đạt 4.629,05/5.877,769 tỷ đồng ( đạt 78,8% giá trị hợp đồng).

Trong đó, sản lượng gói 1-XL đạt 81%; gói 2-XL đạt 78,8%; gói 3-XL đạt 77,6%; gói 4-XL đạt 79,0%. Lũy kế giải ngân xây lắp đạt 4.575,59/5.877,8 tỷ đồng (78% giá trị hợp đồng).

Dự án đã hoàn thành 100% khối lượng đắp nền đường, đào đá nền đường, móng CPĐD; 99,72% khối lượng móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng; 95% khối lượng bê tông nhựa rộng; 75% khối lượng bê tông nhựa C19; 53% khối lượng bê tông nhựa C12,5; 100% khối lượng cầu, cống, hầm chui dân sinh.