TOÀN CẢNH: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

Chính trị 18/11/2016 05:35

Sáng 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11.

 

Trong phần trả lời chất vấn của mình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời thẳng thắn, nêu nhiều giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế, xã hội được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm như: Đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội; cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... với tinh thần nói đi đôi với làm, quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hoan nghênh sự nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ

Phát biểu bế mạc Phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó, có hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35  lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận.

Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước nhưng các đại biểu đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. 

Các thành viên Chính phủ cơ bản đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, đã cố gắng trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới. 

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng trong việc trả lời chất vấn. 

2 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vẫn còn có nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực trả lời chất vấn lần này cùng với các thành viên khác của Chính phủ tiếp tục rà soát, bám sát các nghị quyết giám sát của Quốc hội đã ban hành thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 113 ngày 27/11/2015 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội Khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các yêu cầu của Quốc hội về các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để thực hiện các yêu cầu của Quốc hội tại kỳ họp này.

Đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có báo cáo giải trình một số vấn đề về đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, vấn đề nợ công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, về an toàn thực phẩm, về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... 

Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn trả lời và làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, cá nhân Thủ tướng Chính phủ trong việc kế thừa và tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến trong thời gian tới.

Ghi nhận những cố gắng của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp thiết, nhất là việc xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả. Tăng cường quản lý, phát triển thị trường trong nước, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hỗ trợ sản xuất trong nước. Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Nâng cao chất lượng đào tạo gắn giải quyết việc làm; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến sai phạm của cán bộ gây bức xúc trong dư luận thời gian qua theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương...

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn; giao UBTVQH tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp UBTVQH; giao các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, tổ chức giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng đòi hỏi của đồng bào, cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước. Trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, UBTVQH sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp này trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp.  

3 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Đoàn kết, thống nhất hướng tới mục tiêu chung

10.55'-11.12': Khẳng định tầm quan trọng của công tác tiếp dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để theo dõi xử lý; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;... 

Đồng tình với quan điểm đại biểu nêu về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện hàng rào kỹ thuật phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp và hàng hóa sản xuất trong nước; thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao; xây dựng cơ chế để phát triển các tập đoàn, công ty lớn của đất nước...

Về thể chế "phạt cho tồn tại" cần nghiên cứu rà soát, tổng kết, đánh giá lại quy định, không để xảy ra tiêu cực. Về văn hóa từ chức, Thủ tướng tiếp thu ý kiến này, khẳng định văn hóa từ chức là cần thiết và giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng trình bày các giải pháp về phát triển giáo dục; giải quyết vấn đề quy hoạch, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TPHCM; kiên quyết không bù lỗ, bán khoán, cho thuê các doanh nghiệp đã "đắp chiếu"; xây dựng cơ chế hình thành trung tâm kinh tế tài chính lớn của đất nước tại TPHCM, Hà Nội;...

Về giải quyết sự cố môi trường ở miền Trung, Thủ tướng khẳng định nếu lặp lại ô nhiễm môi trường sẽ đóng cửa Formosa. Về phòng chống lũ, đây là ứng phó thiên tai, nên cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng mong đồng bào miền Trung phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để vượt qua khó khăn thách thức...

10.39': Các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), Triệu Thị Thu Phương (Bắc Cạn), Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng), Trương Trọng Nghĩa (TPHCM), Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), Dương Trung Quốc (Đồng Nai), Phan Viết Lượng (Bình Phước), Phùng Văn Hùng (Cao Bằng), Phạm Phú Quốc (TPHCM), Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)... chất vấn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ chính đáng sản phẩm sản xuất trong nước; giải pháp đầu tư cho giáo dục (phát triển đội ngũ nhà giáo, miễn học phí cho học sinh phổ thông); giải pháp tận dụng tối đa các hiệp định hội nhập mang lại; giải pháp xử lý hiện tượng phạt cho tồn tại (ẩn sau đó là thương lượng, mặc cả, tư túi); xây dựng, áp dụng văn hóa từ chức; giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TPHCM, tiến độ di dời các trường đại học, cơ quan ra khỏi nội đô, nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng đô thị; giải pháp xây dựng 1 - 2 trung tâm kinh tế, tài chính của đất nước ngang tầm khu vực; giải pháp lâu dài, đột phá để khắc phục sự cố môi trường biển và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung...  

4 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

10.25': Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có chương trình cụ thể đối với từng ngành địa phương và dành kinh phí cần thiết cho vấn đề này. Tuy nhiên, nguồn lực vẫn còn hạn chế. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài. 

Về quản lý doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đang xây dựng dự án để quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công khai minh bạch,... 

Về biện pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, cần giải pháp đồng bộ cả về hoàn thiện thể chế để cá nhân không dám, không thể, không muốn tham nhũng; hạn chế cơ chế xin - cho; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ tham nhũng; tăng cường kiểm soát quyền lực; quan tâm đến đời sống và công tác tư tưởng của cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, báo chí, nhân dân trong giám sát, phòng chống tham nhũng...

Đồng thời Thủ tướng cũng trả lời cụ thể về các giải pháp: Tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cơ cấu lại hệ thống giáo dục; thực thi chiến lược phát triển kinh tế biển trong tình hình mới... 

10.14': Các đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM), Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang), Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên - Huế), Thái Trường Giang (Cà Mau)... chất vấn về giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp cụ thể cơ cấu lại nông nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước; giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, hạn chế chồng chéo, nâng cao tính khả thi; giải quyết bất bình đẳng giữa cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập; giải pháp tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng chống tham nhũng; kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Hành chính công; khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, Tô Lịch; chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền và chính sách phát triển đội tàu đánh cá hiện đại;...  

5 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

9.50': Về cơ cấu lại nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp kiện toàn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển các sản phẩm chủ lực; phát triển các tập đoàn kinh tế lớn,... trên tinh thần hội nhập sâu rộng, không để thua trên sân nhà.

Về tái cơ cấu nông nghiệp, cần đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; giải quyết vốn, tín dụng ưu đãi; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh, xây dựng các chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến đầu ra,... 

Về giải pháp đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, thuế, năng lượng, thủ tục đầu tư,... 

Về giải pháp triển khai chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, Thủ tướng yêu cầu cần xử lý nghiêm các vi phạm, tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, hạn chế di dân tự do, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với bảo vệ rừng...

Về chăm lo đối với đồng bào dân tộc, Thủ tướng cho biết, cả nước có 13 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào cao,... do vậy cần có chính sách cần thiết để nâng cao mức sống, nâng cao dân trí cho đồng bào. Dù điều kiện còn khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn dành nguồn ngân sách thỏa đáng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn phát triển kinh tế, xã hội với giữ gìn văn hóa; trong đó ưu tiên cho các xã biên giới, các dân tộc rất ít người, phát huy vai trò của người có uy tín...

Về quy trình cán bộ, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, rà soát, nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, theo hướng đẩy mạnh công khai, minh bạch, tăng cường tính cạnh tranh trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... 

Về nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công, Thủ tướng cho biết, hiện chúng ta đang áp dụng một số mô hình: Một cửa, người dân đánh giá sự hài lòng của cán bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường công khai, giám sát, mở rộng mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công... 

9.30': Quốc hội nghị giải lao

9.25': Các đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), Trần Văn Minh (Quảng Ninh),... chất vấn Thủ tướng về: Giải pháp thực hiện nghiêm  túc chủ trương đóng cửa rừng; giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; giải pháp khắc phục bất hợp lý trong quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện hành; giải pháp đẩy nhanh việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân để xảy ra thua lỗ lớn; giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công... 

9.00': Về xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất, Thủ tướng khẳng định kiên quyết xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực, quyết tâm loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Khẳng định, đây là vấn đề cấp bách, Thủ tướng nhấn mạnh việc cần có chủ trương hết sức cụ thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công khai, minh bạch, hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho (tài chính, ngân sách, tài nguyên, đất đai); đẩy mạnh cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chống thoái hóa biến chất... đây là những giải pháp phải thực hiện liên tục, kiên trì với tinh thần quyết tâm cao.

6 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Về xử lý nợ xấu, bên cạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý cho VAMC, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ xấu mới; minh bạch trong giải quyết nợ xấu;...

Về tương lai của Hiệp định TPP, tinh thần của Việt Nam là sẵn sàng tham gia hiệp định này. Thực tế hiện nay Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế và TTP cũng nằm trong tinh thần đó. Thủ tướng cũng nhấn mạnh chủ trương đẩy mạnh hội nhập nhưng phải chủ động, giữ vững độc lập về kinh tế, phát triển các thế mạnh của Việt Nam để phát triển bền vững, mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường cụ thể nào...

Về cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới nhiều người và đời sống xã hội, Chính phủ đang xây dựng đề án để trình Trung ương xem xét trong thời gian tới trên tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ với bước đi, lộ trình cụ thể.

Về phát huy tiềm năng du lịch, tinh thần của Chính phủ là quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, biện pháp chính là xây dựng một cộng đồng làm du lịch văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn ở các vùng, phát huy các điểm đến ưu tiên, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhập cảnh để thu hút du khách nước ngoài, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch...

Về nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, Chính phủ sẽ dành thời gian nhiều hơn, bố trí cán bộ giỏi hơn, đẩy mạnh lấy ý kiến các đối tượng liên quan trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực thi pháp luật, để đưa pháp luật vào cuộc sống.

Về phát triển khu vực Tây Nguyên, khẳng định đây là địa bàn chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển bền vững khu vực này cần triển khai đồng bộ các giải pháp cả về kết nối hạ tầng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, phát triển các sản phẩm chủ lực, giữ gìn văn hóa, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu hiệu quả các nguồn lực... 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu những giải pháp cụ thể để quản lý sử dụng tiết kiệm tài sản công; xử lý các dự án thua lỗ lớn với tinh thần không sử dụng tiền thuế của dân để bù lỗ, xem xét cụ thể từng dự án để có giải pháp phù hợp nhất; gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI thành một khối gắn kết trong nền kinh tế thống nhất, cùng nhau phát triển;... 

Về Chính phủ và các thành viên Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, "tuy 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng đều chung một bàn tay", các thành viên Chính phủ đương nhiệm quyết tâm xây dựng một Chính phủ đoàn kết, thống nhất, hoạt động công khai, minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển,... Thủ tướng tin tưởng, với sự giám sát của Quốc hội, sự trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Cử tri đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ

8.47': Cho biết, cử tri cả nước đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và hành động quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ thời gian qua, các đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), Lê Quân (Hà Nội), Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), Tô Văn Tám (Kon Tum), Nguyễn Phi Thường (Hà Nội), Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai); Lê Thanh Vân (Cà Mau), Trần Hoàng Ngân (TPHCM), Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận)... gửi tới Thủ tướng nhiều nội dung bức xúc của cuộc sống được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm như: Giải pháp nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính; giải pháp xử lý vấn đề nợ công; quan điểm của Chính phủ về tương lai của Hiệp định TPP; giải pháp đột phá để thực hiện tinh giản biên chế; phát triển kinh tế du lịch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật; chính sách tổng quát để phát triển khu vực Tây Nguyên; giải pháp ngăn chặn lãng phí tài sản công; quan điểm, giải pháp xử lý 5 dự án thua lỗ lớn; giải pháp tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; hiệu quả của trang thông tin tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp; kịch bản đối ngoại của Chính phủ sau bầu cử Tổng thống Mỹ; giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế giai đoạn tới trên tinh thần giữ vững độc lập tự chủ; cơ cấu lại nền nông nghiệp Việt Nam; giải pháp đột phá để cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh;... 

Quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động

8.30': Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Thủ tướng nêu rõ: Trong những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội...

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của Chính phủ thời gian qua, Thủ tướng khẳng định: Chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2016. Đồng thời Chính phủ cũng quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch 2017 ngay từ những ngày đầu năm. Chính phủ nghiêm túc lắng nghe những ý kiến chất vấn của cử tri và đồng bào cả nước để thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đồng bào và cử tri cả nước quan tâm: Nợ công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý các doanh nghiệp thua lỗ; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm công chức sai phạm;... 

7 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Kỳ vọng!

Thể hiện kỳ vọng vào phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho rằng Thủ tướng sẽ thể hiện một quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển và vì dân. Theo đại biểu, việc xây dựng Chính phủ kiến tạo không phải đến khóa này mới đặt ra, nhưng đến lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề này trọng tâm hơn. "Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề đúng, chúng ta phải tập trung vào những mảng, những lĩnh vực còn hạn chế"- đại biểu nêu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa vấn đề này ngay từ khi nhận nhiệm vụ cho thấy đây là một quyết tâm rất cao. Đại biểu rất kỳ vọng ở Thủ tướng Chính phủ về sự quyết tâm này.

Tuy nhiên theo đại biểu Bùi Sỹ Lợi, một mình Thủ tướng sẽ không làm được. "Nếu Thủ tướng muốn làm được, làm tốt thì các tư lệnh ngành, các bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ phải đồng tâm hiệp lực, chung lòng, chung sức với Thủ tướng để thực hiện cho tốt. Nếu như trên này chúng ta làm tốt, nhưng địa phương không làm tốt cũng là một cản trở, do đó cần cả hệ thống phải vào cuộc. Tôi nghĩ chúng ta rất đầy đủ về chính quyền, Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp. Nếu chúng ta đồng tâm, hiệp lực từ trung ương đến địa phương thì mới đạt được kết quả. Còn nếu ở một khâu nào đó bị gãy thì rõ ràng kết quả này sẽ không đem lại mong muốn như chúng ta kỳ vọng" - đại biểu nêu rõ.

8 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Đại biểu Đinh Công Sỹ (Sơn La) cho rằng: Đây là nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cách điều hành tích cực, mạnh mẽ. Việc này không thể hiện qua việc ban hành các chủ trương, định hướng, mà thông qua chính các hành động của Thủ tướng và tập thể Chính phủ.

Với tư cách một đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói của cử tri vùng miền núi, trong đó có tỉnh Sơn La, khi chất vấn Thủ tướng và Chính phủ, đại biểu sẽ tập trung vào các vấn đề như: Xóa đói giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn được hưởng thụ, phát triển đường giao thông, cầu đường… bởi đây là những vấn đề đồng bào quan tâm mong mỏi. Với vấn đề giáo dục miền núi, kiên cố hóa trường học, đại biểu Đinh Công Sỹ thấy rằng Thủ tướng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa thì mới đáp ứng được mong muốn liên quan tới kiên cố hóa trường, lớp học cho học sinh, giáo viên miền núi, trong đó có Sơn La.

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) tin tưởng trong phiên trả lời chất vấn ngày mai, Thủ tướng sẽ làm hết trách nhiệm của mình, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mà cử tri cả nước quan tâm: "Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của một tân Thủ tướng và với những cam kết của Thủ tướng rất mạnh mẽ, quyết liệt, tâm huyết, chắc chắn với vai trò trách nhiệm của mình sẽ giải đáp và nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra"- đại biểu nêu. 

Bày tỏ sự thiện cảm với Thủ tướng, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) cho biết: "Tôi tin tưởng Thủ tướng sẽ trả lời rất xác đáng. Bởi tính của Thủ tướng cái gì làm được và chưa làm được cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để Chính phủ tiếp tục thực hiện được 16 chữ như tôi đã nói, đó là liêm chính, trong sạch, kiến tạo, phát triển, hành động quyết liệt, vì dân phục vụ”- đại biểu bộc bạch.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) bày tỏ tin tưởng, ngày mai phần trả lời của Thủ tướng sẽ làm hài lòng các vị đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Bởi bản thân Thủ tướng là người rất lăn lộn với công việc của mình và Chính phủ, gần dân. “Tôi biết rằng Thủ tướng là người nắm được rất nhiều thông tin; là người chịu trách nhiệm cao nhất về điều hành Chính phủ. Cho nên, Thủ tướng sẽ tìm được câu trả lời chung, tiếng nói chung của Chính phủ, cùng với Quốc hội để trả lời trước quốc dân đồng bào" - đại biểu chia sẻ quan điểm.

9 TOÀN CẢNH- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Tâm huyết, quyết liệt!

Trước đó, 4 Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ đã lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn các nội dung: Đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế; kiểm soát kinh doanh đa cấp; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường; giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn về: Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp; công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực; việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn các vấn đề: Tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ,chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. 

Đánh giá sơ bộ về phần trả lời chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và cử tri cho rằng: Đây là kỳ chất vấn sôi nổi, quyết liệt, thẳng thắn... Dù các Bộ trưởng còn có một số nội dung lời chưa đi thẳng vào các giải pháp, chưa đi đến cùng vấn đề, nhưng nhìn chung các Bộ trưởng trả lời tâm huyết, nắm rất vững vấn đề của ngành, đặc biệt là tinh thần cầu thị, không né tránh trách nhiệm, biết lắng nghe. Một số đại biểu kỳ vọng tinh thần quyết liệt của các thành viên Chính phủ sẽ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể và hiệu quả trên thực tế....

Ý kiến của bạn

Bình luận