Ban QLDA 2 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch

Ban QLDA 2 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch

Sáng 28/12, Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Giao thông 24h