Công đoàn Đường sắt Việt Nam dành hơn 146 tỷ đồng chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dành hơn 146 tỷ đồng chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức cho 11.404 lượt CNVCLĐ đi nghỉ mát; xây dựng 70 công trình nước sạch…, công trình phục vụ hoạt động văn hóa - thể thao... Tổng kinh phí dành cho các hoạt động này là 146,93 tỷ đồng.

Xã hội