TP.HCM: Các cơ sở phải trang bị cabin học lái xe ôtô trước 31/12/2022

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/07/2022 11:58

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe đầu tư, mua sắm trang bị cabin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện đầu tư, mua sắm trang bị cabin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện đầu tư, mua sắm trang bị cabin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe về việc tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm để trang bị cabin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022. Việc truyền dữ liệu quản lý DAT phải chính xác, đầy đủ và trung thực, thực hiện lưu trữ dữ liệu DAT trong thời hạn 5 năm và hồ sơ quản lý đào tạo trong thời gian 2 năm. Đồng thời, các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu nội dung 120 kịch bản mô phỏng các tình huống giao thông để biên soạn nội dung bài giảng để học viên nắm được mục đích, yêu cầu, cách phát hiện và xử lý đối với các tình huống gây mất an toàn giao thông.

Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị các Trung tâm sát hạch lái xe hoàn thiện phòng sát hạch và cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trên cơ sở đó, Trung tâm sát hạch lái xe báo cáo đủ điều kiện tổ chức sát hạch, tổ chức thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông.

"Các Trung tâm sát hạch lái xe cử cán bộ, nhân viên thường xuyên vào trang web gplx.gov.vn để cập nhật và cài đặt phiên bản phần mềm thi mô phỏng các tình huống giao thông, cung cấp thông số kỹ thuật của hệ thống camera giám sát lắp đặt bổ sung tại phòng sát hạch mô phỏng và tổ chức thực hiện quy trình sát hạch theo đúng quy định, hoàn thành nội dung sát hạch và lái xe an toàn", Sở GTVT TP.HCM yêu cầu.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng giao Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe chỉ đạo Hội đồng sát hạch, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

Theo đó, phải tổ chức sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp sau ngày 15/6/2022 và tất cả các thí sinh dự sát hạch sau ngày 01/01/2023 (kể cả các trường hợp sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe).

Ý kiến của bạn

Bình luận