TP.HCM cho phép xe ôm công nghệ hoạt động không quá 50%

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/11/2021 13:56

TP.HCM cho phép xe ôm công nghệ hoạt động hạn chế không quá 50% số xe, nếu dịch ở cấp độ 3, 4 loại hình này ngừng hoạt động.

luong dinh cua 2
TP.HCM cho phép xe ôm công nghệ hoạt động không quá 50%

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19". Kèm theo quyết định này có 3 phụ lục quy định tạm thời về các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn của các nhóm hoạt động gồm cơ quan, công sở, GTVT, giáo dục và hoạt động khác.

Cụ thể, đối với quy định mới dành cho lĩnh vực GTVT, TP.HCM cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại, đồng thời có hướng dẫn hoạt động cho tất cả các phương tiện vận tải trong 4 vùng cấp độ dịch Covid-19. Đối với xe mô tô sử dụng công nghệ có đăng ký phương tiện này được phép hoạt động ở khu vực vùng cấp độ 1 nếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với vùng đạt cấp độ 2, loại hình này được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM. Riêng vùng ở cấp độ 3, 4, loại hình này không được hoạt động.

Còn theo quy định, xe ôm truyền thống chỉ hoạt động trở lại khi TP.HCM đạt cấp độ 1, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở GTVT. Vùng ở cấp độ 2,3,4, xe ôm truyền thống không được hoạt động.

Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải: Quy định hoạt động phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Ở cấp độ 1, hoạt động theo quy định của bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cấp độ 2, được hoạt động khi đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; thực hiện giãn cách người trên phương tiện.

Cấp độ 3, được hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến hoặc bố trí không quá 50% số phương tiện hoạt động (trừ xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia, xe phục vụ vận chuyển người bệnh, người dân cách lý y tế và các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Sở GTVT). Khi hoạt động phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên (đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc 5K và vận chuyển không quá 50% số người trên phương tiện).

Cấp độ 4, buộc dừng hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, tuyến cổ định, xe trung chuyển, vận chuyển khách theo hợp đồng, du lịch, vận tải khách thủy nội địa và hàng hải. Xe taxi, xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử, xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia, xe phục vụ vận chuyển người bệnh, người dân cách ly y tế.

Đối với vận tải khách đường hàng không và đường sắt được phép hoạt động bình thường ở cấp độ 1; ở cấp độ 2,3,4 hoạt động hạn chế. Tất cả hoạt động phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GTVT.

Đối với cấp độ 2, phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cấp độ 3 sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện theo kế hoạch về số chuyến và tần suất. Cấp độ 4 sẽ hoạt động hạn chế theo yêu cầu cấp bách, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Bộ GTVT.

Đối với việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP.HCM hoặc từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phố và ngược lại quy định nêu rõ vùng cấp độ 1, 2, 3 được hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông thông suốt theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Khi lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM phải tuân thủ theo quy định của UBND TP.HCM về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải và đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với người vận chuyển hàng bằng mô tô công nghệ có đăng ký quy định chỉ hoạt động trong khu vực TP.HCM theo diễn biến của dịch bệnh. 

Ngoài ra, đối với vùng cấp độ 1, 2 thì theo quy định không hạn chế lưu thông, đi lại của người dân, tuy nhiên, người dân phải thực hiện nghiêm 5K. Khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng PC-COVID. Đối với vùng cấp độ 1, khi di chuyển liên tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vắc xin và xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố (nơi đến).

Đối với vùng cấp độ 2, phải hạn chế di chuyển liên tỉnh; khi di chuyển phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vắc xin, xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc tỉnh, thành phố nơi đến.

Ý kiến của bạn

Bình luận