TPHCM chuyển giao một số chuyên ngành từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 27/12/2018 12:08

Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch liên tịch để chuyển giao các chức năng như cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh....

 

cấp thoát nước
Các hạng mục cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh....sẽ được chuyển giao từ Sở GTVT
sang Sở Xây Dựng

Ngày 27/12, Sở GTVT Tp.HCM cho biết đã phối hợp Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch liên tịch để triển khai thực hiện, với các nội dung cụ thể  theo Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải qua Sở Xây dựng. Và quá trình này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Sở GTVT  tổ chức chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; chức năng khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị từ Sở Giao thông vận tải qua Sở Xây dựng.  Xác định rõ trách nhiệm của bên chuyển giao và bên tiếp nhận; mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, minh bạch trong bàn giao giữa hai bên, có sự giám sát của Sở Nội vụ. Quá trình chuyển giao, tiếp nhận phải đảm bảo quản lý, vận hành liên tục, thông suốt và an toàn, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước.

Quá trình chuyển giao luôn đảm bảo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, đồng bộ về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động; đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ được tiếp nhận phải tiếp tục được vận hành xuyên suốt, đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau khi tiến hành bàn giao và tiếp nhận; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng có trách nhiệm thống nhất bàn bạc, phối hợp và hỗ trợ giải quyết theo quy định, đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất về chức năng quản lý nhà nước 

Ý kiến của bạn

Bình luận