Bộ Giao thông vận tải yêu cầu công khai dự án BOT Tân Đệ

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu công khai dự án BOT Tân Đệ

Bộ đã nhận được đơn kiến nghị của một số người dân phản ánh về việc chủ đầu tư không bố trí tiếp dân để giải thích các thắc mắc.

Thị trường