Cần Thơ cho học sinh nghỉ học vì triều cường

Cần Thơ cho học sinh nghỉ học vì triều cường

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho học sinh các cấp tại các vùng bị ảnh hưởng triều cường nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.