Tự quản phường ném cân của người bán rong xuống sông

Tự quản phường ném cân của người bán rong xuống sông

Khi người phụ nữ bán rong không chấp hành hướng dẫn xử lý, nhân viên tự quản phường ném cân của người này xuống sông.

Ý kiến