Bảy cách giúp trẻ không quên tiếng Anh

Bảy cách giúp trẻ không quên tiếng Anh

Nhận xét sách hoặc chơi các trò về ngôn ngữ là cách Mala Sundram, Giám đốc Tổ chức giáo dục Julia Gabriel, áp dụng để luyện tiếng Anh trong kỳ nghỉ.

6 lý do không cho trẻ học tiếng Anh quá sớm

6 lý do không cho trẻ học tiếng Anh quá sớm

Nhiều phụ huynh Việt Nam muốn cho con học tiếng Anh khi mới 3-4 tuổi, thậm chí 1-2 tuổi. Tuy nhiên, chị Thu Hồng, giáo viên tiếng Anh tại Mỹ, khuyên hãy cho các bé đọc thông viết thạo tiếng Việt trước, khoảng 7-10 tuổi thì cho học tiếng Anh.