Triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại Trạm Km152+080 QL1

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/06/2019 10:37

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí Km152+080 QL1.


cao-toc-ha-noi-bac-giang_nnyv_thumb
(Ảnh minh họa)

Theo đó, để triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí Km152+080 - QL1 do Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang quản lý theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang khẩn trương thực hiện các thủ tục để ký kết Phụ lục Hợp đồng về việc triển khai dịch vụ tự động không dừng theo yêu cầu tại các Văn bản số 5604/BGTVT-ĐTCT ngày 13/6/2019; 5830/BGTVT-ĐTCT ngày 21/6/2019 của Bộ GTVT trước ngày 05/7/2019.

Sau ngày 05/7/2019, nếu Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang chưa ký Phụ lục Hợp đồng, Tổng cục ĐBVN sẽ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Km152+080 - QL1 từ 12 giờ 00 phút ngày 06/7/2019 cho đến khi Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang ký kết phụ lục Hợp đồng nêu trên.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương để thực hiện dừng thu phí tại Trạm thu phí Km152+080 - QL1 theo tiến độ, thời gian nêu trên, báo cáo Tổng cục ĐBVN chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận