Triển khai ngay giảm giá vé tại trạm thu phí QL19

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 02/07/2024 06:50

Cục Đường bộ VN có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở GTVT, Tổng Công ty 37 và doanh nghiệp dự án (Công ty TNHH BOT 36.71) hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc giảm giá vé tại trạm thu phí Km124+720 trên QL19.Triển khai ngay giảm giá vé tại trạm thu phí QL19- Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT QL19 do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý

Theo đó Cục Đường bộ VN đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận trạm theo phương án giảm giá đã được Bộ GTVT chấp thuận; rà soát, xác nhận cụ thể số lượng phương tiện giảm giá gửi nhà đầu tư và doanh nghiệp Dự án. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đối tượng của danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thực hiện giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận trạm. Thực hiện tuyên truyền, có giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông; đảm bảo không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Đồng thời thông tin đến các chủ phương tiện về đối tượng giảm giá, mức giảm giá và thời điểm giảm giá.

Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Tổng Công ty 36 và Công ty TNHH BOT 36.71 kiểm tra đối tượng, phương tiện được giảm giá, mức giảm giá theo chủ trương được Bộ GTVT chấp thuận. Và tổ chức triển khai thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tuân thủ quy định và hợp đồng BOT và các quy định pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm thống nhất với Ngân hàng cho vay vốn dự án để có sự đồng thuận của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án. Cập nhật các chỉ tiêu tài chính đến thời điểm hiện tại, tính toán phương án tài chính gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/7/2024 làm cơ sở để ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh theo quy định.

Trước đó, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm 100% giá vé cho chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại xã Đak Ta Lay, huyện Mang Yang trong phạm vi bán kính 2 Km xung quanh trạm thu phí Km124+720 của dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn trên địa phận tỉnh Gia Lai.

Ý kiến của bạn

Bình luận