Lamborghini triệu hồi 8 siêu xe vì có thể rơi bánh

Lamborghini triệu hồi 8 siêu xe vì có thể rơi bánh

Cả 8 xe là Aventador SV, gồm bản coupe và roadster, mắc lỗi lỏng bu-lông có thể khiến siêu xe 500.000 USD rơi bánh khi đang chạy.

Đánh giá