Nhóm đạo chích 6 lần cắt trộm dây điện của đường sắt trên cao

Nhóm đạo chích 6 lần cắt trộm dây điện của đường sắt trên cao

Ba tháng đột nhập ga Hà Đông, nhóm thanh niên nghiện ma túy đã cắt trộm số dây điện trị giá 440 triệu đồng.

Đường dây nóng