Trong tháng 7/2023, hoàn thiện hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/07/2023 16:04

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong tháng 7/2023, hoàn thiện hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Khu vực quy hoạch trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Sơn Khê

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại cuộc họp về mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban QLDA6 khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến đơn vị tư vấn để bảo đảm đầy đủ về cơ sở pháp lý đối với hồ sơ trình duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6, TEDI nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo số 37/BCCĐCTVN ngày 11/7/2023 của Cục Đường cao tốc Việt Nam về kết quả rà soát hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và ý kiến các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện hồ sơ, trong đó đặc biệt lưu ý bổ sung luận chứng làm rõ phương pháp xác định quy mô trạm dừng nghỉ trên cơ sở số liệu dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến theo quy mô quy hoạch, nhu cầu hành khách sử dụng dịch vụ trạm dừng nghỉ, nhu cầu diện tích của các phân khu chức năng và điều kiện cụ thể của từng vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ,… bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

Ngoài ra, hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ cần làm rõ về sự cần thiết đầu tư, các căn cứ pháp lý, sự phù hợp của các giải pháp kỹ thuật và hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình trạm dừng nghỉ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ
Ban QLDA 6, TEDI căn cứ các yêu cầu nêu trên, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trình Bộ GTVT trong tháng 7/2023.


Ý kiến của bạn

Bình luận