Honda lên kế hoạch tổng thể cho mục tiêu trung hoà carbon và an toàn giao thông tại Việt Nam

Honda lên kế hoạch tổng thể cho mục tiêu trung hoà carbon và an toàn giao thông tại Việt Nam

"Trung hòa carbon vào năm 2050" và "Không có tử vong do va chạm giao thông vào năm 2045" là hai mục tiêu lớn được Honda Việt Nam lên kế hoạch thực hiện cùng với mục tiêu chung của Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Honda Nhật Bản.

Văn hóa