Cứu nạn hàng hải “điểm tựa” giữa trùng khơi

Cứu nạn hàng hải “điểm tựa” giữa trùng khơi

Tai nạn, sự cố trên biển có diễn biến ngày càng phức tạp. Vượt lên những khó khăn với lòng yêu nghề, tâm huyết, không sợ gian nguy, những “người lính” tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn xả thân cứu người, coi tính mạng người dân như chính người thân của mình, để bà con yên tâm bám biển.

An toàn giao thông