Đồ án quy hoạch phân khu sân bay Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Đồ án quy hoạch phân khu sân bay Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Phân khu sân bay sẽ là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của TP. Đà Nẵng, gắn với phát triển "Đô thị sân bay".

Hàng không