Trung úy CSGT 'tiếp máu' cứu giúp cháu bé 5 tuổi ở vùng dịch

Trung úy CSGT 'tiếp máu' cứu giúp cháu bé 5 tuổi ở vùng dịch

Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, Trung úy CSGT đã tình nguyện hiến 250ml máu để kịp thời hỗ trợ cháu vượt qua khó khăn.

Gương sáng