Trường Cao đẳng GTVT V:Khẳng định vị thế từ chất lượng nguồn nhân lực cao

Tác giả: Hoàng Anh

saosaosaosaosao
Doanh nhân 18/12/2019 04:47

Hơn 43 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ ban đầu chỉ là đào tạo cán bộ cho ngành GTVT, đến nay Trường Cao đẳng GTVT V đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 40.000 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đang có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng GTVT V đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, Nhà trường sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; điều chỉnh mục tiêu, chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trong đó chú trọng đến công tác quản trị, khởi nghiệp.

 

20190914_104039_1

Nhằm nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, Nhà trường đã tổ chức xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhận được sự tham gia đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, đối tác. Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường hoàn thiện việc chỉnh lý 25 chương trình đào tạo, trong đó: 11 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 14 chương trình đào tạo trình độ trung cấp để phù hợp thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, Nhà trường đã triển khai xây dựng 6 ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt, cấp phép.

Công tác quản lý giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá luôn được Trường Cao đẳng GTVT V chú trọng, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, chỉ đạo sâu sát các khoa, trung tâm, đơn vị tham mưu tăng cường công tác quản lý giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Nhiều quy định của Trường được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo tổ chức đào tạo đúng quy định, chú trọng chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã tổ chức đào tạo hai hệ: tiếp tục tổ chức đào tạo giáo dục đại học trình độ cao đẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên khóa 2016 trở về trước và tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Nhà trường đã tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp đúng quy chế, đúng tiến độ, kế hoạch đào tạo. Kết quả đào tạo năm học 2018 - 2019: 76% sinh viên trình độ cao đẳng đủ điều kiện học tiếp với 78% xếp loại học tập khá trở lên; 51% học sinh trình độ trung cấp đủ điều kiện học tiếp với 52% xếp loại học tập khá trở lên. Trong tổng số 439 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, 277 sinh viên trình độ cao đẳng, 143 học sinh trình độ trung cấp, 19 học sinh trình độ sơ cấp; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên đạt 88%. 

Những ngày đầu thành lập, đội ngũ giáo viên chỉ có gần 30 người thì đến nay, Nhà trường đã có 203 CB, CCVC, người lao động, trong đó  có 142 giảng viên cơ hữu. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề giỏi, giàu kinh nghiệm thực tế và tâm huyết với nghề, bao gồm: 6 tiến sỹ, 119 thạc sỹ; 6 giảng viên chính và 8 cán bộ, giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên của Trường đạt trên 88%. Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã cử 442 lượt cán bộ, giảng viên đi tập huấn, học tập chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng ngắn hạn và 25 lượt cán bộ, giảng viên đi thực tế nâng cao trình độ tay nghề. Trong thời gian tới, Trường tiếp tục quan tâm và có những chính sách phù hợp hơn nữa để nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chí trường chất lượng cao.

Nhà trường luôn chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chất lượng giờ dạy, học, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo.  

Song song việc nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp được Nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường đã thực hiện công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên qua nhiều năm. Chỉ tính riêng năm 2018, các đơn vị, doanh nghiệp đã có 14 lượt tuyển lao động từ Nhà trường với nhu cầu là 6.060 vị trí việc làm; 6 tháng đầu năm 2019 có 9 lượt tuyển dụng với nhu cầu là 5.219 vị trí việc làm.

Trên cơ sở Đề án chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nhà trường đã đổi mới, hoàn thiện cơ chế hoạt động, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác đào tạo định hướng phấn đấu của Trường đến năm 2021, trở thành trường cao đẳng trọng điểm của ngành GTVT tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt trình độ ASEAN. 

Hiện nay, Trường Cao đẳng GTVT V tập trung đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành GTVT với quy mô tuyển sinh 3.244 chỉ tiêu/năm. Nhà trường đang tổ chức tuyển sinh và đào tạo 5 khối ngành, đa lĩnh vực với 57 ngành, nghề đào tạo ứng dụng nghề nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp như: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Ô tô - Điện; Công nghệ thông tin - tiếng Anh; Kế toán - Kinh doanh thương mại; Quản trị - Dịch vụ - Hành chính công. Các chương trình đào tạo của Trường gồm 26 chương trình cao đẳng, 18 chương trình trung cấp, 26 chương trình sơ cấp, 29 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã thực hiện chỉnh lý 27 chương trình đào tạo (14 chương trình cao đẳng, 13 chương trình trung cấp) để phù hợp thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện xây dựng mới và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép bổ sung 5 ngành nghề đào tạo mới trên cơ sở thế mạnh của Trường. Năm học vừa qua, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ GTVT giao xây dựng hai chuẩn đầu ra nghề là: Xây dựng Cầu đường bộ, Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ.

Mục tiêu đặt ra của năm học 2019 - 2020 là năm “Chuẩn hóa chương trình đào tạo - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - Tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - Đặt công tác giáo dục học sinh, sinh viên làm cốt lõi”. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Với tin thần đổi mới, nâng cao chất lượng, Nhà trường đang tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với mô hình đào tạo đa ngành, đa cấp các lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT và đất nước

Ý kiến của bạn

Bình luận