Trường Cao đẳng GTVT V:Khẳng định vị thế từ chất lượng nguồn nhân lực cao

Trường Cao đẳng GTVT V:Khẳng định vị thế từ chất lượng nguồn nhân lực cao

Hơn 43 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ ban đầu chỉ là đào tạo cán bộ cho ngành GTVT, đến nay Trường Cao đẳng GTVT V đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 40.000 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đang có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng GTVT V đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, Nhà trường sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; điều chỉnh mục tiêu, chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trong đó chú trọng đến công tác quản trị, khởi nghiệp.

Doanh nhân