Trăn trở khi "trái tim anh hùng biển" lỗi nhịp Ngày Thuyền viên thế giới

Trăn trở khi "trái tim anh hùng biển" lỗi nhịp Ngày Thuyền viên thế giới

Kỷ niệm "Ngày thuyền viên thế giới ”năm nay (25/6) diễn ra trong bối cảnh ngành hàng hải quốc tế bị đình trệ, hàng triệu thuyền viên thất nghiệp vì Covid-19

Giao thông toàn cầu